Scurt ghid pentru pacienții aflați în tratament ortodontic

Pandemia COVID-19 este o perioadă care afectează direct raportul dintre medic și pacient, precum și interacțiunea acestora. Tocmai de aceea am alcătuit încă din aprilie 2020 un Scurt ghid pentru pacienții aflați în tratament ortodontic. Pentru că niciun act medical nu se poate desfășura fără a ține cont de minime principii de etică, dar și pentru că pandemia în desfășurare a provocat o reflecție asupra principiilor eticii medicale, vă propun un minim Ghid de conduită etică în ortodonție pentru perioada pandemiei.

Comunicarea medic ortodont – pacient

În primul rând, noțiunea de bază este comunicarea medic – pacient. Aceasta trebuie să se facă nemijlocit, dar în concordanță cu specificul comunicării în pandemie (adică la telefon sau online), cu respectarea libertății individuale și a confidențialității datelor folosite în timpul convorbirii/convorbirilor efectuate. Cei doi actori ai comunicării vor avea în vedere respectul reciproc și interesul nemijlocit al pacientului în primirea tratamentului de specialitate și al medicului în oferirea celei mai bune soluții pentru fiecare caz în parte.

Când poți veni la medicul ortodont în timpul pandemiei

Pacientul experimentează o provocare deosebită în exercitarea drepturilor sale în perioada pandemiei generată de COVID-19, pentru că accesul la tratament este condiționat de mai mulți factori, în concordanță cu recomandările autorităților statale și sanitare deopotrivă. Factorul cel mai important de care trebuie să țină cont pacientul în solicitarea drepturilor sale este urgența ortodontică, definită ca acea afecțiune care poate pune în pericol viața sau necesită tratament imediat pentru a opri sângerarea sau pentru a diminua durerea sau infecția.

Aveți o urgență medicală? Contactați-ne la smile@ancaoltean.ro sau la 0754.341.179

În cazul refuzului, întotdeauna motivat, al medicului curant sau atunci când soluția practică oferită de specialist nu întrunește exigențele pacientului, acesta are posibilitatea să solicite dosarul medical, pentru a beneficia de tratament de specialitate din partea altui medic ortodont, dacă dorește să facă acest lucru.

Îndatoririle medicului ortodont pe durata pandemiei

Medicul ortodont are datoria de a oferi pacientului cea mai eficientă soluție în tratarea problemei de natură ortodontică, urmărind interesului superior al acestuia și cu intenția de nu cauza o suferință mai mare, nici acestuia și nici familiei printr-un eventual refuz nejustificat sau oprire a tratamentului ori prin diminuarea asistenței necesare în buna desfășurare a acestuia. De asemenea, medicul ortodont are datoria de a informa pacientul asupra riscurilor la care se supune în cazul unei iminente intervenții medicale, în cadrul căreia este posibil să intre în contact cu posibile surse de contaminare.

Îndatoririle pacientului pe durata pandemiei

În acest sens, pacientul are datoria de respecta întocmai regulile de igienă emise de instituțiile abilitate în timpul pandemiei. De asemenea, în cazul în care pacientul are suspiciuni în ceea ce privește starea sa de sănătate, acesta este obligat să informeze medicul ortodont, înainte de a stabili o întâlnire cu acesta, despre natura simptomelor manifestate. Medicul ortodont va ține cont în abordarea fiecărui caz în parte de realizarea binelui pacientului pe care în tratează, inclusiv prin minimizarea riscurilor pe care le presupune interacțiunea nesigură în contextul pandemiei COVID-19.

Cabinetele noastre sunt deschise și respectă toate normele de protecție care se află în vigoare.

Înainte să îți faci programare află cum și de ce schimbă pandemia COVID-19 vizita la cabinetul medicului ortodont.